Subscripció al Butlletí per correu electrònic d’Animac. Mostra Internacional de Cinema d’Animació

Què és el Butlletí per correu electrònic d Animac. Mostra Internacional de Cinema d’Animació?

És un butlletí que conté informació referent a les activitats, actes, notícies, etc. d'Animac. Mostra Internacional de Cinema d’Animació.
La tramesa d'aquest butlletí electrònic es fa amb una periodicitat variable als seus subscriptors.